برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات توليدات دامي
 21 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات توليدات دامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم دام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه گيلان
مدیرمسئول:  دكتر محمد روستايي علي مهر
سردبیر:  دكتر عبدالاحد شادپرور
:تارگاه  https://ar.guilan.ac.ir/
رایانامه:  ar@guilan.ac.ir
تلفن:  33690439 (013)
نمابر:  33690281 (013)
نشانی:  گيلان، رشت، دانشكده كشاورزي
کد ISSN:  2252-0872
نوع نشریه:  فصلنامه