مشخصات نشريه:  

فصلنامه شناخت اجتماعي
 6 دوره
عنوان نشريه:  شناخت اجتماعي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روان شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه پيام نور
مديرمسئول:  مجيد صفاري نيا
سردبير:  حسين زارع
تارگاه:  sc.journals.pnu.ac.ir
رایانامه:  sc@pnu.ac.ir
تلفن:  88903940 (021)
نمابر:  88903940 (021)
نشانی:  تهران،خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهي، نبش خيابان سپند، ساختمان آموزشي دانشگاه پيام نور، طبقه سوم، اتاق 309، كدپستي: 1584668611
كد ISSN:  2322-3782
نوع نشريه:  فصلنامه