مشخصات نشريه:  

فصلنامه مطالعات معرفتي در دانشگاه اسلامي
 4 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات معرفتي در دانشگاه اسلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامي
مديرمسئول:  حجت الاسلام حبيب محمدنژاد
سردبير:  حجت الاسلام دكتر عبدالحسين خسروپناه
تارگاه:  ksiu.nahad.ir
رایانامه:  dislamic5@gmail.com
تلفن:  66498784 (021)
نمابر:  66498784 (021)
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، بين قدس و وصال، كوچه اسكو، پلاك 15، كدپستي: 141783341
نوع نشريه:  فصلنامه