برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي راهبردي مسائل اجتماعي ايران (پژوهش هاي راهبردي امنيت و نظم اجتماعي)
 27 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي راهبردي مسائل اجتماعي ايران (پژوهش هاي راهبردي امنيت و نظم اجتماعي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه اصفهان
مدیرمسئول:  علي هاشميان فر
سردبیر:  دكتر علي رباني خوراسگاني
:تارگاه  http://ssoss.ui.ac.ir
رایانامه:  ssoss@res.UI.AC.IR
تلفن:  37932175 (031)
نمابر:  37932177 (031)
نشانی:  اصفهان، دانشگاه اصفهان، سازمان مركزي، معاونت پژوهش و فناوري، طبقه سوم، كدپستي: 8174673441
کد ISSN:  2322-1453
نوع نشریه:  فصلنامه