برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه جغرافيا و آمايش شهري - منطقه اي
 9 دوره
عنوان نشریه:  جغرافيا و آمايش شهري - منطقه اي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه سيستان و بلوچستان
مدیرمسئول:  دكتر عيسي ابراهيم زاده
سردبیر:  دكتر عيسي ابراهيم زاده
:تارگاه  https://gaij.usb.ac.ir/
رایانامه:  TURP@USB.AC.IR
تلفن:  31136792 (054)
نمابر:  2431069 (054)
صندوق پستی:  98135/655
نشانی:  ايران، زاهدان، خيابان دانشگاه، دانشگاه سيستان و بلوچستان، دانشكده ادبيات، پژوهشكده علوم زمين و جغرافيا
کد ISSN:  2345-2277
نوع نشریه:  فصلنامه