برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه حسابداري سلامت
 19 دوره 
عنوان نشریه:  حسابداري سلامت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  حسابداری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدیرمسئول:  مسعود ابوالحلاج
سردبیر:  دكتر غلام حسين مهدوي
:تارگاه  https://jha.sums.ac.ir/
رایانامه:  sums_jha@yahoo.com
تلفن:  2122149 (0711)
نمابر:  2122180 (0711)
نشانی:  شيراز، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، طبقه 2، كدپستي: 7134814336
نوع نشریه:  فصلنامه