نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مديريت نظامي
 35 دوره 
عنوان نشریه:  مديريت نظامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه افسري امام علي (ع)
مدیرمسئول:  فتح اله رشيدزاده
سردبیر:  دكتر عباس خورشيدي
:تارگاه  http://jmm.iranjournals.ir/
تلفن:  66467444 (021)
نمابر:  66467444 (021)
صندوق پستی:  1317893471
نشانی:  تهران، خيابان امام خميني (ره)، نرسيده به ميدان حر، دانشگاه افسري امام علي (ع)، معاونت پژوهشي
کد ISSN:  1735-5699
نوع نشریه:  فصلنامه