مشخصات نشریه:  

فصلنامه زيست شناسي جانوري تجربي
 6 دوره
عنوان نشریه:  زيست شناسي جانوري تجربي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زیست شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه پيام نور
مدیرمسئول:  دكتر سيما نصيري
سردبیر:  دكتر رضا حاجي حسيني
تارگاه:  http://eab.journals.pnu.ac.ir
تلفن:  88492203 (021)
نمابر:  88492203 (021)
نشانی:  تهران، خيابان مطهري، خيابان فجر، كوچه مدائن، پلاك 2
نوع نشریه:  فصلنامه