برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي آموزش و يادگيري (دانشور رفتار)
 10 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي آموزش و يادگيري (دانشور رفتار)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شاهد
مدیرمسئول:  دكتر رسول روشن چسلي
سردبیر:  دكتر مهدي سبحاني نژاد
:تارگاه  http://tlr.shahed.ac.ir/
رایانامه:  tlr@shahed.ac.ir
تلفن:  51213074 (021)
نمابر:  51213549 (021)
نشانی:  تهران، دانشگاه شاهد
کد ISSN:  2345-2196
نوع نشریه:  دو فصلنامه