مشخصات نشريه:  

فصلنامه قرآن و طب( QURAN AND MEDICINE)
 1 دوره
عنوان نشريه:  قرآن و طب( QURAN AND MEDICINE)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  مركز قرآن و عترت
مديرمسئول:  دكتر مصطفي قانعي
سردبير:  دكتر محمدباقر مينايي
تارگاه:  quranmed.com
رایانامه:  info@quranmed.com
تلفن:  88600162 (021)
نمابر:  88600162 (021)
صندوق پستي:  14155/365
نشانی:  تهران، جلال آل احمد، بين اميرآباد و چمران، كوچه پروانه، پلاك 2، مجتمع پريسا، طبقه 3، واحد 8
كد ISSN:  2251-6158
نوع نشريه:  فصلنامه


اين نشريه از سال 1396/2017 به صورت انگليسي با نام QURAN AND MEDICINE منتشر مي گردد.