برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه روان پرستاري
 44 دوره 
عنوان نشریه:  روان پرستاري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پرستاری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علمي پرستاري ايران
مدیرمسئول:  دكتر مسعود فلاحي خشكتاب
سردبیر:  دكتر مسعود فلاحي خشكتاب
:تارگاه  http://ijpn.ir/
تلفن:  66592535 (021)
نمابر:  66592535 (021)
صندوق پستی:  14195/398
نشانی:  تهران، توحيد، دانشكده پرستاري و مامايي ايران
کد ISSN:  2345-2501
نوع نشریه:  فصلنامه