برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم و مهندسي آب
 3 دوره 
عنوان نشریه:  علوم و مهندسي آب
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  آب و خاک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات خوزستان
مدیرمسئول:  دكتر حيدرعلي كشكولي
سردبیر:  دكتر مهدي قمشي
:تارگاه  http://jise.scu.ac.ir/
رایانامه:  wsej@khouzestan.srbiau.ac.ir
تلفن:  4490412 (0611)
نمابر:  4490412 (0611)
صندوق پستی:  61657/66131
نشانی:  اهواز، بلوار پاسداران، سه راه فرودگاه، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، دفتر مجله
کد ISSN:  0254-3648
نوع نشریه:  فصلنامه