مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه پاسداري فرهنگي انقلاب اسلامي
 4 دوره
عنوان نشريه:  پاسداري فرهنگي انقلاب اسلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده علوم انساني، دانشكده افسري و تربيت پاسداري امام حسين (ع)
مديرمسئول:  احمد مهربان
سردبير:  دكتر محمدجواد سبحاني فر
تارگاه:  pasdarifarhangi.ir
رایانامه:  cgoir1391@chmail.ir
تلفن:  73826361 (021)
نمابر:  77104826 (021)
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد بابايي، بعد از پل لشكرك، دانشكده افسري و تربيت پاسداري امام حسين (ع)، دانشكده علوم انساني و قدرت نرم
كد ISSN:  9084-2251
نوع نشريه:  دو فصلنامه