برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات زباني و بلاغي
 1 دوره
عنوان نشریه:  مطالعات زباني و بلاغي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه سمنان
مدیرمسئول:  قدرت الله خياطيان
سردبیر:  عصمت اسماعيلي
:تارگاه  http://rhetorical.journals.semnan.ac.ir/
رایانامه:  rhetoricmail@semnan.ac.ir
تلفن:  33654086 (023)
نمابر:  33654086 (023)
نشانی:  سمنان، ميدان دانشگاه، روبروي پارك سوكان، دانشگاه سمنان، دانشكده علوم انساني، دفتر مجله مطالعات بلاغي
نوع نشریه:  فصلنامه