برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه قرآن شناخت
 5 دوره
عنوان نشریه:  قرآن شناخت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره)
مدیرمسئول:  حجت السلام و المسلمين محمود رجبي
سردبیر:  حجت السلام و المسلمين محمود رجبي
تارگاه:  www.qoranshenakht.nashriyat.ir
رایانامه:  quranmag@qabas.net
تلفن:  2113474 (025)
نمابر:  2934483 (025)
صندوق پستی:  37165-186
نشانی:  ايران، قم، بلوار امين، بلوار جمهوري، موسسه آموزشي پزوهشي امام خميني، طبقه چهارم، اداره نشريات تخصصي
نوع نشریه:  فصلنامه