برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

ماهنامه پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني
 8 دوره
عنوان نشریه:  پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی - علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدیرمسئول:  جان اله کریمی مطهر
سردبیر:  جان اله کریمی مطهر
:تارگاه  criticalstudy.ihcs.ac.irhttp://criticalstudy.ihcs.ac.ir
رایانامه:  criticalstudies@ihcs.ac.ir
صندوق پستی:  6419
نشانی:  تهران، بزرگراه كردستان، خیابان دکتر آیینه وند (64 غربی)، جنب مجتمع آاس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کدپستی: 1437774681
کد ISSN:  2383-1650
نوع نشریه:  ماهنامه