برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي مديريت منابع سازماني
 17 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي مديريت منابع سازماني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تربيت مدرس
مدیرمسئول:  دكتر اسداله كرد نائيج
سردبیر:  دكتر شعبان الهي
:تارگاه  https://ormr.modares.ac.ir/
تلفن:  22291279, 22291235 (021)
نمابر:  22291279 (021)
نشانی:  ايران، تهران، خيابان شهيد لواساني، خيابان سعيدي، كوچه حميد، كوچه رهنما، شماره 16، كدپستي: 1954613953
کد ISSN:  2228-6977
نوع نشریه:  فصلنامه