برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي علم و دين
 9 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي علم و دين
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدیرمسئول:  مهدي معين زاده
سردبیر:  عبدالرزاق حسامي فر
:تارگاه  http://elmodin.ihcs.ac.ir/
تلفن:  88036320 (021)
نمابر:  88036320 (021)
نشانی:  تهران، بزرگراه كردستان، خيابان ايرانشناسي
نوع نشریه:  دو فصلنامه