نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات مديريت ورزشي (پژوهش در علوم ورزشي)
 36 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات مديريت ورزشي (پژوهش در علوم ورزشي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي
مدیرمسئول:  دكتررضا قراخانلو
سردبیر:  دكتر سيدنصرالله سجادي
:تارگاه  https://smrj.ssrc.ac.ir/
رایانامه:  esmj@ssrc.ac.ir
تلفن:  88529121 (021)
نمابر:  88750884 (021)
نشانی:  تهران، خيابان شهيد مطهري، خيابان ميرعماد، كوچه پنجم، شماره 3، طبقه 4، كدپستي: 1587958711
کد ISSN:  7314-1735
نوع نشریه:  فصلنامه