نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات بيماري هاي گياهي
 6 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات بيماري هاي گياهي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشت
مدیرمسئول:  دكتر سيدمحمدرضا موسوي
سردبیر:  دكتر واهه ميناسيان
:تارگاه  http://rpp.miau.ac.ir/
تلفن:  3311138 (0728)
نمابر:  3311138 (0728)
صندوق پستی:  465
نشانی:  مرودشت، كيلومتر 3 جاده تخت جمشيد، دانشگاه آزاد اسلامي مرودشت، دفتر مجله تحقيقات بيماري هاي گياهي
کد ISSN:  2322-3790
نوع نشریه:  فصلنامه