برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات شهري
 9 دوره
عنوان نشریه:  مطالعات شهري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه كردستان
مدیرمسئول:  هوشمند عليزاده
سردبیر:  فرشاد نوريان
تلفن:  3366076 (087)
نمابر:  33662963 (087)
نشانی:  دانشگاه كردستان
کد ISSN:  2322-2875
نوع نشریه:  فصلنامه