برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات تاريخ فرهنگي (پژوهشنامه انجمن ايراني تاريخ)
 27 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات تاريخ فرهنگي (پژوهشنامه انجمن ايراني تاريخ)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن ايراني تاريخ
مدیرمسئول:  صادق آئينه وند
سردبیر:  علي محمد ولوي
:تارگاه  http://chistorys.ir/
تلفن:  26403007 (021)
نمابر:  26403007 (021)
نشانی:  تهران، بزرگراه طالقاني، ابتداي شهيد حصاري، سازمان اسناد و كتابخانه ملي، طبقه 8، اتاق 17
کد ISSN:  2008-9945
نوع نشریه:  فصلنامه