برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي باليني دامپزشكي
 16 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي باليني دامپزشكي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  دامپزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرج
مدیرمسئول:  دكتر مهران فرهودي مقدم
سردبیر:  دكتر سروش محيط مافي
:تارگاه  http://jvcr.kiau.ac.ir
رایانامه:  jvcr@kiau.c.ir
صندوق پستی:  313/31485
نشانی:  كرج، رجايي شهر، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده دامپزشكي
کد ISSN:  2008-8159
نوع نشریه:  فصلنامه