مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه رفتار حركتي (پژوهش در علوم ورزشي)
 7 دوره
عنوان نشريه:  رفتار حركتي (پژوهش در علوم ورزشي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي
مديرمسئول:  رضا قراخانلو
سردبير:  دكتر مهدي نمازي زاده
تلفن:  88529121-2 (021)
نمابر:  88750884 (021)
نشانی:  تهران، خيابان شهيد مطهري،خيابان ميرعماد، كوچه 5، شماره 3، طبقه 4، كدپستي: 1587958711
كد ISSN:  2538273x
نوع نشريه:  دو فصلنامه