مشخصات نشريه:  

فصلنامه لسان صدق
 1 دوره
عنوان نشريه:  لسان صدق
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي
مديرمسئول:  دكتر محمد اكوان
سردبير:  دكتر عباس همامي
رایانامه:  ladab@iauctb.ac.ir
تلفن:  33788932 (021)
نشانی:  تهران، ميدان امام حسين (ع)، خيابان دماوند، جنب بيمارستان بوعلي، مجتمع دانشگاهي ولي عصر (عج)، دانشكده ادبيات و علوم انساني، طبقه 5، دفتر مجله
كد ISSN:  2383-2363
نوع نشريه:  فصلنامه