برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم ورزش
 8 دوره 
عنوان نشریه:  علوم ورزش
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرج
مدیرمسئول:  دكتر عيدي عليجاني
سردبیر:  دكتر مهوش نوربخش
:تارگاه  http://ssqj.kiau.ac.ir/
رایانامه:  srcss@kiau.ac.ir
تلفن:  34405368 (026)
نمابر:  34405368 (026)
نشانی:  كرج، انتهاي رجايي شهر، تقاطع بلوار شهيد موذن و استقلال، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دفتر مجله
کد ISSN:  4267-8002
نوع نشریه:  فصلنامه