نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مديريت بهداشت و درمان (نظام سلامت)
 40 دوره 
عنوان نشریه:  مديريت بهداشت و درمان (نظام سلامت)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  بهداشت و درمان
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران
مدیرمسئول:  دكتر سيد جمال الدين طبيبي
سردبیر:  دكتر امير اشكان نصيري پور
:تارگاه  http://jhm.srbiau.ac.ir/
رایانامه:  jhm@srbiau.ac.ir
تلفن:  44865143 (021)
نشانی:  تهران، ميدان پونك، بزرگراه اشرفي اصفهاني، حصارك دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، دانشكده مديريت و اقتصاد
کد ISSN:  2476-3012
نوع نشریه:  دو فصلنامه