برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه توليد گياهان زراعي در شرايط تنش هاي محيطي (علوم زراعي)
 4 دوره
عنوان نشریه:  توليد گياهان زراعي در شرايط تنش هاي محيطي (علوم زراعي)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مدیرمسئول:  دكتر قربان نورمحمدي
سردبیر:  دكتر حميد مدني
:تارگاه  http://cpes.srbiau.ac.ir/
رایانامه:  plantstreess@gmail.com
تلفن:  44865244 (021)
نمابر:  44865244 (021)
صندوق پستی:  14515/775
نشانی:  تهران، پونك، حصارك، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
کد ISSN:  2322-1208
نوع نشریه:  دو فصلنامه