برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعي ايران
 40 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات توسعه اجتماعي ايران
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مدیرمسئول:  دكتر مهرداد نوابخش
سردبیر:  دكتر غلامعباس توسلي
:تارگاه  http://jisds.srbiau.ac.ir/
رایانامه:  j.c.sociology@gmail.com
تلفن:  44804145 (021)
نشانی:  تهران، ميدان پونك، انتهاي بزرگراه اشرفي اصفهاني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، دانشكده علوم انساني و اجتماعي
کد ISSN:  2252-0686
نوع نشریه:  فصلنامه