برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله بين المللي رياضيات صنعتي
 21 دوره 
عنوان نشریه:  مجله بين المللي رياضيات صنعتي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ریاضی
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مدیرمسئول:  ف. حسين زاده لطفي
سردبیر:  ت. الله ويرانلو
:تارگاه  http://ijim.srbiau.ac.ir/
رایانامه:  INFO@IJIM.SRBIAU.AC.IR
تلفن:  44865030 (021)
نمابر:  44865030 (021)
صندوق پستی:  14515/775
نشانی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايران
کد ISSN:  2008-5621
نوع نشریه:  فصلنامه