مشخصات نشريه:  

فصلنامه مطالعات پژوهشي راهور
 2 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات پژوهشي راهور
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پليس راهنمايي و رانندگي
مديرمسئول:  دكتر اسكندر مومني
سردبير:  دكتر محمود صفارزاده
رایانامه:  trahvar@police.ir
تلفن:  81253146 (021)
نمابر:  81253426 (021)
صندوق پستي:  14665/1111
نشانی:  بزرگراه شيخ فضل الله نوري، شهرك آزمايش، ساختمان شهيد خداكرم، طبقه 5
كد ISSN:  2322-3529
نوع نشريه:  فصلنامه