مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهشهاي نهج البلاغه
 4 دوره
عنوان نشريه:  پژوهشهاي نهج البلاغه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  بنياد بين المللي نهج البلاغه
مديرمسئول:  سيدجمال الدين دين پرور
سردبير:  عبدالله موحدي محب
تارگاه:  http://www.nahjmagz.ir/
تلفن:  37736440 (025)
نمابر:  37742594 (025)
نشانی:  قم، ميدان شهدا، خيابان حجتيه، روبروي مدرسه حجتيه، بنياد بين المللي نهج البلاغه
كد ISSN:  1735-8051
نوع نشريه:  فصلنامه