برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش علف هاي هرز
 17 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش علف هاي هرز
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج
مدیرمسئول:  دكتر سعيد وزان
سردبیر:  دكتر حسين موسوي نيا
:تارگاه  http://wrj.kiau.ac.ir/
رایانامه:  weedres@kiau.ac.ir
تلفن:  33200220 (026)
نمابر:  33203575 (026)
نشانی:  كرج، مهرشهر، بلوار ارم، بلوار آزادي، دانكشده كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرج
کد ISSN:  2008-6563
نوع نشریه:  فصلنامه