نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه تفكر و كودك
 16 دوره 
عنوان نشریه:  تفكر و كودك
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدیرمسئول:  مهرنوش هدايتي
سردبیر:  مسعود صفايي مقدم
:تارگاه  http://fabak.ihcs.ac.ir
تلفن:  88612873 (021)
نشانی:  تهران، بزرگراه كردستان، خيابان 64 غربي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
کد ISSN:  2383-0700
نوع نشریه:  دو فصلنامه