برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه انديشه هاي حقوق خصوصي
 4 دوره 
عنوان نشریه:  انديشه هاي حقوق خصوصي
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهي
نوع نشریه:  فصلنامه