نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
 22 دوره 
عنوان نشریه:  مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  عمران
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي
مدیرمسئول:  حميد عبادي
سردبیر:  محمد جواد ولدان زوج
:تارگاه  http://jgit.kntu.ac.ir/
رایانامه:  ejgit@kntu.ac.ir
تلفن:  88877073 (021)
نمابر:  88786213 (021)
صندوق پستی:  15875-4416
نشانی:  خيابان وليعصر، بالاتر از ميرداماد، پلاك 1346، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
نوع نشریه:  فصلنامه