برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه كتاب مهر
 7 دوره
عنوان نشریه:  كتاب مهر
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انتشارات سوره مهر
مدیرمسئول:  محسن مومني شريف
سردبیر:  حيدر اميني
تارگاه:  sooremehr.ir
رایانامه:  soore.mehrbook@gmail.com
تلفن:  61942 (021)
نمابر:  61942 (021)
نشانی:  ايران، تهران، خيابان حافظ، خيابان رشت، پلاك 23، كدپستي: 1591817811
نوع نشریه:  فصلنامه