برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات راهبردي سياست گذاري عمومي(مطالعات راهبردي جهاني شدن)
 8 دوره
عنوان نشریه:  مطالعات راهبردي سياست گذاري عمومي(مطالعات راهبردي جهاني شدن)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري
مدیرمسئول:  حسام الدين آشنا
سردبیر:  عباس ملكي
:تارگاه  http://sspp.iranjournals.ir/
رایانامه:  SSPP@css.IR
تلفن:  64453254 (021)
نمابر:  66403816 (021)
نشانی:  تهران، خيابان پاستور شرقي، نبش كوچه خورشيد، پلاك 52
نوع نشریه:  فصلنامه