مشخصات نشريه:  

فصلنامه معرفت اخلاقي
 5 دوره
عنوان نشريه:  معرفت اخلاقي
درجه علمی:  علمی ترویجی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره)
مديرمسئول:  حجت السلام و المسلمين محمود فتحعلي
سردبير:  حجت السلام و المسلمين احمد حسين شريفي
تارگاه:  www.nashriyat.ir
رایانامه:  m.akhlaghi@qabas.net
تلفن:  32113474 (025)
نمابر:  32934483 (025)
صندوق پستي:  37165-186
نشانی:  ايران، قم، بلوار امين، بلوار جمهوري، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، طبقه 4
نوع نشريه:  فصلنامه