برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه طب ورزشي (حركت)
 13 دوره 
عنوان نشریه:  طب ورزشي (حركت)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
مدیرمسئول:  دكتر رضا رجبي
سردبیر:  محمد حسين عليزاده
:تارگاه  https://jsmed.ut.ac.ir/
رایانامه:  harakat@ut.ac.ir
تلفن:  88630001 (021)
نمابر:  88630001 (021)
نشانی:  تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان 15، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، دفتر نشريه، كدپستي: 14398
نوع نشریه:  دو فصلنامه