مشخصات نشريه:  

فصلنامه ابن سينا
 6 دوره
عنوان نشريه:  ابن سينا
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
مديرمسئول:  دكتر سهيل نصوحي
سردبير:  دكتر ارسيا تقوا
تارگاه:  www.esmjm.ir
تلفن:  39954937 (021)
نشانی:  تهران، بزرگراه بسيج، بيمارستان 600 تختخوابي بعثت
كد ISSN:  1735-9503
نوع نشريه:  فصلنامه