مشخصات نشريه:  

فصلنامه طب انتظامي
 6 دوره
عنوان نشريه:  طب انتظامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  مركز تحقيقات كاربردي معاونت بهداري كل ناجا
مديرمسئول:  سيدمحمدرضا سيداحمديان
سردبير:  هادي شيرزاد
تارگاه:  teb.police.ir
تلفن:  77536993 (021)
نمابر:  77536993 (021)
نشانی:  تهران، بعد از ميدان ونك، روبه روي ايستگاه ظفر، بيمارستان حضرت وليعصر، ساختمان درمانگاهها، طبقه پنجم، مركز تحقيقات كاربردي معاونت بهداري ناجا
كد ISSN:  2228-6241
نوع نشريه:  فصلنامه