برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه گردشگري و توسعه
 21 دوره 
عنوان نشریه:  گردشگري و توسعه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه انجمن علمي گردشگري ايران
مدیرمسئول:  دكتر محمدحسين ايماني خوشخو
سردبیر:  دكتر محمدتقي رهنمايي
:تارگاه  http://www.itsairanj.ir/
تلفن:  44239171-5 (021)
نمابر:  44214750 (021)
صندوق پستی:  13145/871
نشانی:  بلوار اشرفي اصفهاني، خيابان شهيد عربشاهي، خيابان بهار، دانشگاه علم و فرهنگ
نوع نشریه:  فصلنامه