مشخصات نشريه:  

فصلنامه روشها و مدلهاي روان شناختي
 9 دوره
عنوان نشريه:  روشها و مدلهاي روان شناختي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشت
مديرمسئول:  دكتر سيامك ساماني
سردبير:  دكتر اميرهوشنگ مهريار
تارگاه:  http://journals.miau.ac.ir
رایانامه:  jpmm@miau.ac.ir
تلفن:  3311150 (0728)
نمابر:  3311172 (0728)
صندوق پستي:  465
نشانی:  مرودشت، كيلومتر 3 جاده تخت جمشيد، دانشگاه آزاد مرودشت
كد ISSN:  2228-5516
نوع نشريه:  فصلنامه