مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه آموزه هاي فقه مدني
 8 دوره
عنوان نشريه:  آموزه هاي فقه مدني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم اسلامي رضوي
مديرمسئول:  سيد محمدباقر فرزانه
سردبير:  حجت الاسلام دكتر محمد امامي
تارگاه:  http://cjd.razavi.ac.ir
تلفن:  32230772 (051)
نمابر:  32230772 (051)
صندوق پستي:  91730/461
نشانی:  ايران، مشهد مقدس، حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامي رضوي
كد ISSN:  2251-936X
نوع نشريه:  دو فصلنامه