مشخصات نشریه:  

فصلنامه اساس
 2 دوره
عنوان نشریه:  اساس
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  عمران
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن مهندسي عمران ايران
مدیرمسئول:  مهندس بهروز بهنام
سردبیر:  دكتر عليرضا رهايي
صندوق پستی:  14155-3386
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، خيابان شهيد عباس موسوي، شماره 27، طبقه دوم، اتاق 225
نوع نشریه:  فصلنامه