برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه يافته هاي زيست شناسي
 3 دوره 
عنوان نشریه:  يافته هاي زيست شناسي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زیست شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي اراك
مدیرمسئول:  دكتر شيما چهرئي
سردبیر:  دكتر فتح الله فلاحيان
:تارگاه  http://jbf.iau-arak.ac.ir/
تلفن:  3663041-9 (0861)
نمابر:  3662041 (0861)
نشانی:  اراك، خيابان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامي اراك، مجتمع قائم فراهاني، دفتر مجله
نوع نشریه:  فصلنامه