برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه تاريخ و فرهنگ (مطالعات اسلامي)
 10 دوره 
عنوان نشریه:  تاريخ و فرهنگ (مطالعات اسلامي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  عبدالرحيم قنوات
سردبیر:  اصغر منتظرالقائم
:تارگاه  https://jhistory.um.ac.ir/
رایانامه:  jhistory@ferdowsi.um.ac.ir
تلفن:  38803837 - 051
نمابر:  38807030 - 051
نشانی:  مشهد، ميدان آزادي، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده الهيات شهيد مطهري (ره)، كدپستي: 9177948955
کد ISSN:  2228-706x
نوع نشریه:  دو فصلنامه