برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه جغرافيا و مخاطرات محيطي
 32 دوره 
عنوان نشریه:  جغرافيا و مخاطرات محيطي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  دكتر حميد شايان
سردبیر:  دكتر سيدرضا حسين زاده
:تارگاه  https://geoeh.um.ac.ir/
رایانامه:  geo.eh@um.ac.ir
تلفن:  38805273 (051)
نمابر:  38794144 (051)
نشانی:  مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده ادبيات و علوم انساني
کد ISSN:  2322-1682
نوع نشریه:  فصلنامه