برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات بذر (علوم و تكنولوژي بذر)
 4 دوره
عنوان نشریه:  تحقيقات بذر (علوم و تكنولوژي بذر)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرگان
مدیرمسئول:  دكتر حسين عجم نوروزي
سردبیر:  دكتر افشين سلطاني
:تارگاه  http://seedresearch.gorganiau.ac.ir/
تلفن:  33322927 (0171)
نمابر:  33322927 (0171)
صندوق پستی:  717
نشانی:  گرگان، بلوار شهيد كلانتري، خيابان دانشجو، مجتمع دانشگاهي آزاد اسلامي، كدپستي: 49147-39975
نوع نشریه:  فصلنامه